Praha-Ruzyně (ČSL, ŘLP)  

24.3.1929 vláda ČSR rozhodla o vybudování civilního letiště pro Prahu a základní výstavba letiště probíhala od 24.7.1933 do 1.3.1937. Letiště bylo uvedeno do provozu 5.4.1937, když na něm v 9.30 jako první přistálo letadlo ČLS. Přesunul se sem provoz z letiště Praha-Kbely. Letištní terminál patřil k nejmodernějším v Evropě a jeho stavba byla oceněna zlatou medailí na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Od 15.7. do 22.12.1937 byly vybudovány zpevněné vzletové a přistávací dráhy 08/26 (délka 500 m) a 04/22 (délka 280 m) a pojezdová dráha (dnes P). V roce 1938 byla vybudována VPD 13/31 o délce 1 000 m a 17/35 o 950 m, VPD 04/22 byla prodloužena na 1 080 m, v roce 1941 VPD 08/26 prodloužena na 1 300 m a VPD 04/22 v roce 1944 na 1 800 m. Po druhé světové válce letiště začalo fungovat 1.6.1945, přičemž pravidelný civilní provoz byl zahájen 4.8.1945 přistáním Li-2 Aeroflotu. V roce 1948 došlo k prodloužení VPD 04/22 na současných 2 300 m, 08/26 na 1 670 m a 13/31 na 1 620 m, přičemž VPD 04/22 se stala přístrojovou VPD se světelnou přibližovací soustavou. 15.6.1956 v 09:55 na Ruzyni poprvé přistál Tu-104 Aeroflotu (CCCP-L5413) s posádkou velitele Borise P. Bugajeva; 12.10. byl pak vykonán první let pravidelné linky Moskva-Praha tímto typem, čímž byla zahájena pravidelná doprava proudovými letadly na Ruzyni. 9.12.1957 odstartovalo Tu-104A ČSA (OK-LDA) do Moskvy, čímž byl zahájen pravidelný provoz proudových letadel ČSA. V roce 1959 byla VPD 13/31 prodloužena na 2 620 m a upravena na přístrojovou v rámci "Mimořádné výstavby letiště Praha-Ruzyně". 29.3.1961 vláda ČSSR rozhodla o "Nové výstavbě letiště Ruzyně" - tzv. terminálu-sever a vybudování VPD 07/25. V roce 1963 byla VPD 13/31 prodloužena na dnešních 3 250 m, dráha 17/35 byla zrušena a byla uvedena do provozu nová VPD 07/25 (dnes 06/24) o délce 3 115 m, jejíž výstavba probíhala od dubna 1960 do 11.9.1962. Výstavba nového terminálu (Sever) byla zahájena v březnu 1964 a 16.6.1968 byl nový terminál otevřen; měl roční kapacitu 2,1 milionu cestujících, kteří byli odbavováni u 16 přepážek; kapacita přistavených letadel byla 36. 23.8.1968 na Ruzyni poprvé přistál An-22 Antěj ruského vojenského letectva; do Prahy přivezl křídlo pro An-12 a o den později odlétl. Od roku 1968 je ČSL členem Mezinárodní rady letišť (ACI). V neděli 23.5.1971 v 09.15 na dráze 07/25 letiště Ruzyně poprvé přistál Tu-144 (CCCP-68001) s posádkou kpt. Jeljanin, co-pilot J. K. Selivestrov, pal.inž. N. N. Benderov při cestě na pařížský aerosalon. 1.8.1972 na lince Moskva-Praha poprvé přistál Tu-154 Aeroflotu. 8.11.1972 na Ruzyni poprvé přistál Boeing 747 (Air India VT-EBO "Emperor Vikramaditva" s posádkou kpt. S. Dase a co-pilot H. Jeddy na trase Bombay - Abu Dhabi - Řím - Praha - Londýn - New York). V roce 1976 byla dokončena rekonnstrukce VPD 13/31 s vybavením pro II. kategorii ICAO. V roce 1977 byla zrušena VPD 08/26. 26.9.1978 na Ruzyni poprvé přistál Il-76. 2.7.1981 se na Ruzyni poprvé ukázal Jak-42 (CCCP-42308, velitel Viktor Primak) a 12.10.1981 se poprvé představil Il-86 (CCCP-86010) s posádkou velitele Vladimira Pilščikova. 3.12.1981 bylo uvedeno do provozu zařízení ILS na VPD 13/31. V roce 1982 byla VPD 07/25 prodloužena na dnešních 3 715 m a o rok později uvedena do provozu se systémem ILS. 22.10.1986 na Ruzyni poprvé přistál Concorde (G-BOAF, British Airways) s posádkou kpt. J. Butterley, co-pilot D. Whitton a pal. inž. I. Kirby. V sobotu 19.9.1987 se na Ruzyni poprvé ukázal An-124 Ruslan (CCCP-82009) OKB Antonova (vel. capt. Vladimir Těrskij); letoun přilétl z Kyjeva a zpět odletěl ve středu 23.9. 9.2.1989 se v Praze představilo konsorcium Airbus Industrie. 19.6.1989 se na Ruzyni poprvé ukázal největší letoun na světě An-225 Mrija (CCCP-82060); přistál však kvůli technickým problémům cestou z pařížského aerosalonu; na hřbetu trupu nesl raketoplán Buran a v trupu trosky havarovaného MiGu-29. 15.11.1989 v Praze poprvé přistál Jak-42 Aeroflotu (CCCP-42544). V letech 1989-1993 proběhla III. výstavba, nazvaná "Rekonstrukce a rozšíření odbavovací budovy"; kapacita se tím mírně zvýšila na 2,335 milionu cestujících ročně. 29.4.1993 byla VPD 07/25 v důsledku změny magnetické deklinace přeznačena na 06/24. 20.6.1995 na Ruzyni nouzově přistál prototyp Suchoje Su-32FN (T10V-5) z důvodu selhání hydraulického systému; po nouzovém vysunutí podvozku se zabržděnými koly při dosednutí praskly pneumatiky a stroj projel celou délku dráhy po discích; za ním pro jistotu přistál Frolov se Su-35; 3.7. byl opravený stroj zalétán a 4.7. přelétnut do Ruska. 26.6.1995 byla zahájena stavba nového terminálu (tzv. IV. výstavba). 1.1.1996 se Česká republika stala 20. členem evropské organizace služeb řízení letového provozu EUROCONTROL. V témže roce byl uváděn do provozu radarový systém EUROCAT 2000, jenž měl nahradit E200; po několika týdnech nespolehlivého zkušebního provozu byla jeho instalace pozastavena. Ředitel ŘLP ing. Petr Materna totiž svěřil realizaci projektu lidem s minimálními znalostmi aktuální provozní problematiky. V roce 1996 se ve vzdušném prostoru ČR uskutečnilo 213 377 pohybů letadel. 4.6.1997 byl uveden do provozu nový terminál s prsty "A" a "B" (v rámci IV. výstavby), čímž se kapacita celého terminálu Sever zvýšila na 4,8 milionu cestujících ročně, počet odbavovacích přepážek se zvýšil na 42, počet stání letadel byl 47, přičemž 11 z nich mohlo použít nástupní most. 11.11.1997 byl zahájen provoz v kategorii IIIB ICAO na VPD 24. 22.5.1998 byl ve 23.00 zahájen provoz nové řídící věže (TWR). 30.9.1998 spol. Czech Ogden (později Menzies Aviation) otevřela na Ruzyni nový cargo terminál. 19.12.1998 na Ruzyni poprvé přistál C-17 Globemaster III (P-30, 95-0105). V neděli 17.1.1999 v 11.51 z VPD 24 naposledy vzlétl Boeing 767-300ER Delta Air Lines na pravidelné lince (Praha - New York) z důvodu nízkého vytížení linky; jednalo se o letoun B767-3P6 (N156DL, cn 25354/406). Tým kolem ing. Materny sestavil "Plán přechodu na E2000" tak, aby systém mohl 14.4.1999 definitivně nahradit E200. 8. května v 11.25 přiletěl na ruzyňské letiště Concorde 102 (G-BOAE, cn 212) British Airways; zpět do Londýna odletěl 9. května v 17.50; byla to poslední návštěva Concordu v Praze. V červnu 1999 vyhlásili řídící letového provozu stávkovou pohotovost; důvodem byly přesčasové hodiny a zavedení neosvědčeného radarového systému E2000. 22.6. stávkovou pohotovost odvolali, když ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám dočasně (do 31.7.) odvolal ředitele Maternu a vedením pověřil jeho ekonomického náměstka Luboše Hlinovského. 28.9.1999 stávkovalo 13 ze 17 řídících letového provozu té směny; rozhodli se tak kvůli množství přesčasových hodin, kterých mají údajně až 220, navzdory předpisovým maximálně 150 ročním hodinám; přílety a odlety z ruzyňského letiště se tak opozdily 2 hodiny a okolo 700 přeletů nad ČR muselo být odkloněno. Na neúnosné překročení hranice přesčasových hodin, nedostatek dispečerů, špatné technické vybavení a další dlouhodobě neřešené problémy upozorňovali letečtí dispečeři již dlouho. Ministr dopravy Antonín Peltrám slíbil okamžité vyřešení situace. Přes to, že dispečeři slíbili, že se druhý den vše vrátí do normálu, 8 dispečerů následující den nenastoupilo, protože ŘLP nedodrželo jeden z bodů, na němž se obě strany domluvily - nezačalo vyjednávat s jednotlivými dispečery, aby se dohodli ohledně přesčasové práce. Ministr Peltrám uvedl, že již nebude do jednání zasahovat. Materna přesčasové hodiny připouštěl, ale tvrdil, že jich není tolik, kolik říkali dispečeři, a že za ně dostávají řádně zaplaceno. Provoz na Ruzyni ten den byl podobný jako v den předešlý. Na podzim 1999 se počet odbavovacích přepážek zvýšil na 56. Za rok 1999 ČSL vykázala zisk 300 milionů Kč; na letišti působilo asi 9 000 zaměstnanců. 26.1.2000 po několikaletém odstavení opět vzlétl Il-62M OK-BYV, poslední Il-62 s českou poznávací značkou. S posádkou kazaňského výrobního závodu s velitelem J. Zavalkinem a se zástupci ÚCL absolvoval 2 h 20 min trvající zálet po trase Praha-Brno-Ostrava a zpět. V říjnu 2000 generální ředitel ČSL Ing. Miloš Šťastný uvedl, že v dubnu 2004 (což je o rok dříve, než se původně předpokládalo) bude otevřen nový terminál, čímž se kapacita letiště Ruzyně zvýší na 9,6 milionu cestujících ročně. V červenci 2001 byl Il-62M OK-BYV prodán do Taškentu, kam měl odletět 27.7., ale odletěl až 4.8. V této době činil průměrný plat dispečera ŘLP 38 386 Kč a nejvyšší 74 595 Kč, přičemž základní mzda tvořila 51,2%. 26.4.2002 byl uveden do provozu prodloužený "prst B" (ze 72,5 na 202,5 m), čímž se kapacita terminálu Sever zvýšila na 6,3 milionu cestujících ročně a počet nástupních mostů byl zvýšen na 17; výstavba probíhala od 1.3.2001 do 19.4.2002 jako konečná část IV. výstavby. 3.6.2002 ŘLP ČR získalo na vrcholném světovém zasedání o letecké dopravě v Šanghaji zvláštní uznání IATA za svůj mimořádný přínos k rozvoji civilního letectví, zejména za vysokou kvalitu poskytovaných služeb při dlouhodobě stabilní výši cen poplatků. 1.7.2002 ministr dopravy a spojů Jaromír Schling odvolal generálního ředitele ČSL Šťastného a novým ředitelem byl jmenován provozní náměstek Ing. Martin Kačur. Schling uvedl, že důvodem byl obava, že by Šťastný pro svůj vysoký věk (63 let) nebyl schopen uskutečnit plánovanou transformaci státního podniku na akciovou společnost. V roce 2002 začala V. výstavba (nový terminál s prstem "C" o kapacitě 3,5 milionu cestujících ročně), která měla stát přibližně 10 mld. Kč; výstavba začala zbouráním původního terminálu C. V roce 2003 ŘLP ČR zaznamenalo ve vzdušném prostoru ČR 435 976 tisíc pohybů. 21.1.2004 ČSA otevřely svůj nový Cargo terminál. 15.5.2004 do Prahy začal Korean létat pravidelnou linku z/do Soulu s A330-223 a od 10.6. na Ruzyň pravidelně létal B 777-258ER Saudi Arabian. V červnu 2004 An-225 přepravil rekordně nejtěžší náklad, když z Prahy-Ruzyně vezl do Taškentu mechanické součásti pro ropovod vážící 247 tun. Korean na své linky do Prahy na léto nasadil typ Boeing 747-400. 18.11.2004 začala do Prahy pravidelně létat China Airlines Cargo s typem B 747-409F. V roce 2004 počet přeletů ve vzdušném prostoru ČR dosáhl 565 677, což byl meziroční nárůst o 21,7%, největší ze všech 34 členských zemí Eurocontrol. Ke konci roku 2004 u ŘLP ČR pracovalo 167 řídících letového provozu. 18.3.2005 na Ruzyni poprvé přistál Boeing 717, konkrétně B 717-2CM Germanwings (EC-HNY). K 30.9.2005 se Česká správa letišť, s.p. přejmenovala na Letiště Praha, s.p., generálním ředitelem společnosti se stala Ing. Hana Černochová. V roce 2005 ŘLP zaznamenalo 606 600 pohybů ve vzdušném prostoru ČR. 17.1.2006 byl uveden do provozu nový terminál Sever II, postavený v rámci projektu EUropa, který je určen k odbavení cestujících do tzv. Schengenského prostoru (do něho ČR vstoupila 31.12.2007). Nový terminál má kapacitu 3,5 milionu cestujících ročně, čímž se kapacita letiště zvýšila na přibližně 10 milionů cestujících ročně. Nutno však poznamenat, že již za rok 2005 letiště odbavilo 10,8 milionu cestujících v terminálu s kapacitou 6,5 milionu. Počet odbavovacích přepážek se zvýšil z 62 na 122, počet gatů z 27 na 53, z nichž 33 je vybaveno nástupními mosty. V roce 2006 proběhlo nad ČR 620 072 letů, tedy více než dvounásobek roku 2000. V roce 2007 se generálním ředitelem Letiště Praha stal Ing. Miroslav Dvořák. 1.10.2007 se generálním ředitelem ŘLP ČR stal Ing. Jan Klas. Za rok 2007 ŘLP obstaralo v českém vzdušném prostoru 653 639 letů. 6.2.2008 byl název Letiště Praha pozměněn na Správa Letiště Praha, s.p. 1.12.2008 pak definitivně vznikla akciová společnost pod názvem Letiště Praha, a.s. V roce 2008 prolétlo českým vzdušným prostorem 694 157 letadel, přičemž ŘLP ČR vykázalo hrubý zisk 115 368 000 Kč při obratu 3 291 297 000 Kč. 19.2.2009 zahájila pravidelný provoz z Ruzyně společnost Wizz Air letadly Airbus A320. 5.10.2009 se na Ruzyni poprvé objevil Boeing 777F a to F-GUOC mezipřistáním pro palivo na lince Hongkong - Paříž. 1.7.2010 Emirates zahájily pravidelnou linku do Prahy létanou A330, později B 777. Za rok 2010 Ruzyně odbavila 11,5 milionů cestujících, čímž se propadla na 115. místo světového žebříčku. V druhé polovině roku 2011 byla tři stání u terminálu vybavena dvojitými nástupními mosty pro přijímání letadel kategorie B 747, B 777-300, A380 a A340-600. 2.10.2011 v 09:19 na Ruzyni poprvé přistál Airbus A380; konkrétně A380-841 (D-AIMF) Lufthansy z Frankfurtu v 09:06 provedl nízký průlet nad dráhou 24 a po dalším ILS přiblížení přistál na stejnou dráhu; v 11:45 odlétl na další "předváděčku" do Budapešti. 14.11.2011 na Ruzyni poprvé přistál An-148, konkrétně An-148-100B Rossija Airlines (RA-61704) na lince z Petrohradu; nešlo však o první návštěvu ČR, tou byl 25.4.2011 přílet An-148 Aerosvit (UR-NTC) z Kyjeva do Karlových Varů. Od 1.1.2012 ŘLP provádí letová měření leteckých pozemních zařízení, přičemž od ÚCL převzalo letouny L-410UVP-E OK-WYI (r.v. 1991, od 04/1994 SLI) a Cessna 560XL Citation Excel OK-CAA (r.v. 2001, od 2006/2007 ÚCL jako náhrada za Beechjet 400A OK-UZI). Od 1.1.2012 nasadily Emirates na lince do Prahy typ B 777-300. 28.3.2012 byl změněn typ Korean Air na lince ze Soulu na B 747-400. V květnu 2012 se na Ruzyni objevil DC-3 v barvách KLM. 5.10.2012 (v den nedožitých 76. narozenin V. Havla) bylo Letiště Praha-Ruzyně pojmenováno Letiště Václava Havla Praha resp. Vaclav Havel Airport Prague. 14.12.2012 na Ruzyni poprvé přistál Boeing 787; konkrétně B 787-85D LOTu na lince Warszawa - Praha; zároveň šlo o první komerční let typu v Evropě. V roce 2014 vylo ve vzdušném prostoru ČR uskutečněno 725 843 pohybů. 1.7.2015 byl na lince Emirates mimořádně nasazen A380. 27.4.2015 se na Ruzyni poprvé předvedl Airbus A400M. Od 1.5.2016 Emirates nasadil na pravidelnou linku do Prahy Airbus A380; první na rwy 06 přistál A380-861 A6-EOJ.

Tenhle čudlík hází na začátek této stránky...