Letecká služba Policie ČR

Historie policejních vrtulníků sahá až do roku 1948, kdy tzv. Bezpečnostní letectvo (pod Ministerstvem národní bezpečnosti) začalo používat dvourotorový vrtulník VR-1 (OK-BZX); stroj však používalo pouze do roku 1949, kdy havaroval. Pak se vrtulníky začaly používat až v roce 1960, přičemž od toho roku jsou nepřetržitě používány dodnes. Prvním (tehdy pro Letecký oddíl Ministerstva vnitra) se stal typ Mil Mi-1 (OK-BYK) a jako jediný zástupce tohoto typu byl používán do roku 1966. V roce 1961 byl dodán první Mi-4A (OK-BYL), v roce 1962 přibyly další dva (Mi-4P OK-BYM a Mi-4A OK-BYN), které byly používány až do roku 1973. Vyřazované stroje zpravidla přecházely k vojenskému letectvu pod MNO. V letech 1970 až 1989 bylo z Kazaně postupně dodáno 13 vrtulníků Mi-8 verzí P/PS; první byl dodán 1.1.1970 Mi-8PS (OK-BYK, později B-8021), poslední byl v roce 2003 vyřazen Mi-8P (B-8733) a Mi-8PS (B-8938). V roce 1972 bylo pozměněno značení policejních vrtulníků na B-xxxx (tedy "B" a čtyři číslice), jež se používalo až do roku 2006. V letech 1972 až 1990 bylo z WSK Swidnik postupně dodáno 32 lehkých vrtulníků Mi-2 verzí P/Sz/FM s trupovým označením B-2xxx ; první byl dodán Mi-2Sz (B-2208) dne 1.1.1972, přičemž poslední byl vyřazen v roce 1996. V roce 1991 byly zakoupeny dva použité vrtulníky MBB Bö-105CBS-4; 7.5.1991 v Praze přistál první Bö-105 (B-5763, v.č. S-763), následovaný 10.7. druhým strojem (B-5292, v.č. S-592). V roce 1992 byly zakoupeny další dva zcela nové Bö-105 (B-5265 v.č. S-865 a B-5278 v.č. S-878) v ceně 79 mil. Kčs za kus.

LS Policie ČR vznikla 1.3.1993 a prováděla činnost ze základen Praha-Ruzyně, Hradec Králové a Brno-Černovice; k dispozici měla 9 Mi-2, 2 Mi-8, 3 Bö-105. Ředitelem LS PČR se stal pplk. JUDr. Vladimír Panenka. První dva Belly 412HP (B-4362, B-4363) sloužily od 10.8.1993. 9.3.1994 byl dodán třetí Bell 412HP (B-4370) a 15.3. čtvrtý (B-4369). 27.5.1996 byl uskutečněn poslední let Mi-2 u LS Policie ČR. V roce 1998 bylo vrtulníky LS P ČR uskutečněno celkem 10 163 letů a dosaženo času 2 909 letových hodin. Za rok 1999 bylo provedeno 8 334 letů s celkovým náletem 2 603 hodin. Koncem roku 2000 byl zakoupen nový Bell 412EP (B-4071) za 200 mil. Kč, jenž byl dodán 8.1.2001. V roce 2000 bylo provedeno 7 705 letů s náletem 2 451 hodin. Ke konci roku 2001 LS PČR vlastnila čtyři vrtulníky Bell 412HP, jeden Bell 412EP, tři MBB Bö-105CBS-4 a dva Mi-8S. V roce 2001 bylo provedeno 8 137 letů při 2 498 hodinách. V lednu 2002 technický úsek LS získal od firmy Bell Helicopter Textron certifikaci nezávislého střediska pro údržbu a generální opravy vrtulníků Bell 412HP a 412EP. 29.8.2003 byl podepsán kontrakt na dodání osmi EC 135T2 v průběhu šesti let (celková hodnota kontraktu činila 1,441 mld. Kč). 20.12.2003 byl dodán první EC 135T2 (D-HECO; cn 0310), 22.12. byl zalétán a 23.1.2004 byl jako OK-BYA uveden do provozu v IZS. 27.7.2004 byl dodán druhý EC 135T2 (OK-BYB, cn 0340, ex D-HECO) a 14.9.2004 třetí EC 135T2 (OK-BYC, cn 0348, ex D-HECP). V roce 2005 byly dodány další dva EC 135T2 (OK-BYD a OK-BYE). V roce 2006 byl Bell 412HP (B-4369) prodán do Dánska jako OY-HSJ a 20.10.2006 nahrazen vylepšeným Bell 412EP OK-BYP. Všechny vrtulníky byly přeznačeny na klasické civilní poznávací značky; Belly 412 B-4362 na OK-BYN, B-4363 na OK-BYO, B-4370 na OK-BYQ a B-4071 na OK-BYR a Bö-105CBS-4 B-5265 na OK-BYX a B-5278 na OK-BYY. Rovněž v roce 2006 byl dodán další EC 135T2 (OK-BYF). V roce 2007 byl dodán předposlední EC 135 (poslední EC 135T2; OK-BYG). 9.10.2008 byl dodán poslední (osmý) EC 135; konkrétně EC 135 T2+ OK-BYH cn 0719; verze T2+ má zesílený trup, lepší výkony a vyšší max. vzlet. hmotnost (2 910 kg). Ke konci roku 2008 tak LS PČR měla osm EC 135T2/T2+, tři Bell 412HP, dva Bell 412EP a dva Bö-105CBS-4. 29.1.2009 uskutečnil poslední let Bö-105CBS-4 OK-BYX a 20.2.2009 uskutečnil poslední let Bö-105CBS-4 OK-BYY, čímž tento typ ukončil činnost u LS PČR; celkem nalétaly Bö-105CBS-4 u LS PČR téměř 12 500 hodin. V letech 2009 a 2010 mělo dojít k prodeji obou Bö-105CBS-4, jednoho EC 135T2 ve zdravotní verzi (v souvislosti s opuštěním základen v Brně a HK) a dva nejstarší Belly 412HP měly být nahrazeny verzí EP (Enhanced Performance). V roce 2015 bude dodán nový Bell 412EPI.

Tenhle čudlík hází na začátek této stránky...