Dopravní fakulta ČVUT

Katedra letecké dopravy FD ČVUT

Tady je několik vtipných větiček, co pronesli někteří vyučující na Dopravní fakultě ČVUT... (seřazeni jsou podle abecedy, nikoliv dle jakýchkoliv priorit)

Tenhle čudlík hází na začátek této stránky...